ÚVOD

Společnost GREENMAN s.r.o. působí na stavebním trhu od roku 2011. Byla založena po několikaletém působení našich pracovníků v různých odvětvích stavebnictví. Díky zkušenostem a dlouholeté praxi celého týmu nabízí GREENMAN s.r.o. profesionální služby ve svém oboru. Naše základní hodnoty tvoří chuť efektivně a kvalitně pracovat, péče o vlastní zaměstnance, také péče o naši techniku, kvalitní obchodní vztahy s našimi dodavateli a hlavně spokojenost našich klientů, kteří se na nás znovu rádi obracejí.

Společnost GREENMAN s.r.o. nabízí:

  • Provádění staveb na klíč

Především pak staveb průmyslových a hospodářských objektů, staveb občanské vybavenosti.

  • Odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodotečí

Mezi naše oblíbené činnosti patří revitalizace a odbahnění rybníků, obnova tůní, čištění vodotečí a dalších vodních ploch.

  • Stavby pro plnění funkci lesa

V lese jsme jako doma. Provádíme rekonstrukce a opravy lesních cest a svážnic. Čištění příkopů, stavby propustků, zpevnění skládek dřeva, ale také děláme potěžební úpravy spojené s odstraněním následků těžby.

  • Inženýrské sítě, komunikace

Provádíme i stavby složitějších infrastruktur, kdy jsme schopni zajistit i provozní správu a údržbu.

  • Drobné stavby - základové desky, oplocení, atd.

  • Bourací práce, demolice

  • Terénní úpravy, pozemkové úpravy, rekultivace ploch


- Další služby

Pro naše klienty jsme schopni zajistit veškeré služby spojené s přípravou a realizací plánovaných staveb. Rádi zpracujeme investiční návrh každé stavby, zajistíme projektové práce, dále projednání záměru s dotčenými orgány, analyzujeme možnosti dotací z aktuálních programů, případně zajistíme činnost technického dozoru a provedeme klienta celou stavbou až ke zdárnému zprovoznění a zkolaudování budovaného díla.

- Krizové řízení projektů

Dojde-li na kterékoliv stavbě k rozporům mezi investorem a dodavatelem, jednají většinou tyto strany emotivně a zpravidla dochází ke vzniku velkých škod. Většina takových případů končí bez vstupu 3. osoby závažným sporem. Nabízíme koordinaci již běžících projektů, kdy je cílem většinou narovnání vztahů smluvních stran, ale hlavně eliminace veškerých rizik a ztrát té či oné poškozené strany.

Máte-li pocit, že pro Vás může být naše společnost vhodným partnerem ve vašich projektech, neváhejte nás kontaktovat.

Designed by www.hilldesign.cz. PHP, XHTML&CSS by www.iGens.cz.