ZÁKLADY... HRUBÉ STAVBY... INTERIÉRYPROJEKT DOTALES 

Projekt DOTALES byl založen na základě vzrůstajícího zájmu drobných a středních podnikatelů v oboru lesního hospodářství a zemědělské výroby, dále pak soukromých vlastníků lesů, či polností. Naše služby jsou taktéž určeny církvím, státním či regionálním institucím, obcím, krajům.
Projekt DOTALES je sloučením několika segmentů služeb, potřebných, či vhodných pro efektivní hospodaření s lesním porostem, či zemědělskou půdou. Tvoří jej odborníci lesnického či zemědělského vzdělání, projektanti z oboru vodního hospodářství, ekonomičtí pracovníci, stavaři, ti všichni s mnohaletou praxí ve svém oboru.


Našim klientům nabízíme:

  • Posouzení stávajícího stavu lesního porostu, či hospodářství

Vyhodnotíme stávající stav, efektivitu provozu, či výroby

  • Návrh zvýšení efektivity využití

V návaznosti na vyhodnocení stávajícího stavu navrhneme řešení, které zlepší produktivitu, a prověříme vhodné možnosti získání dotací z aktuálních programů

  • Plánování, příprava

Na základě odsouhlasených návrhů vypracujeme plán výnosů a investic.

  • Realizace

Po odsouhlasení plánu jsme schopni zajistit veškeré přípravné, provozní a výrobní procesy, tedy těžbu dřeva, výsadbu, projekční činnosti, povolovací řízení, stavební práce, zajištění podání žádostí o dotace včetně dotací na zemědělskou techniku, ale i běžné provozní činnosti spojené např. s provozem lesa (sekání trávy, ošetření porostu, stavba oplocenek, atd.). 

Rozsah našich činností je nastavován individuálně dle požadavků našich zákazníků. Naším cílem je pomoci v úsecích, které naši klienti nechtějí, nebo nemohou absolvovat sami. Účelem projektu je využít maximálně veškeré aktuální dotace jednotlivých ministerstev, resp. dotačních programů, tedy nejen v oboru lesnictví a zemědělství, ale i všech přidružených oborů, které jsou použitelné pro naše zákazníky.

 

Projekt DOTALES je zastřešen společností GREENMAN s.r.o., takže většina činností nabízených v rámci spolupráce je pro klienty sjednocena a nabízena jedním podnikatelským subjektem na základě příslušných obchodních vztahů.


Designed by www.hilldesign.cz. PHP, XHTML&CSS by www.iGens.cz.